Verzenden & retourneren

Retourneren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
aan ZadelkrukNederland.nl retourneren, conform de door ZadelkrukNederland.nl verstrekte redelijke en
duidelijke instructies. Hierbij hanteren wij verzendkosten van € 10 per verpakking voor retourneren,
die dus voor uw rekening zijn.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door ZadelkrukNederland.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

Neem altijd contact op met onze klantenservice voordat u iets retour stuurt.