Disclaimer

Hoewel aan de samenstelling en de inhoud van de webpagina’s van Zadelkruk Nederland de uiterste zorg wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze webpagina’s wordt gepubliceerd onjuist en/of niet up-to-date is. Zadelkruk Nederland is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s die niet juist, onvolledig en/of up-to-date is.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Zadelkruk Nederland worden onderhouden. Hoewel Zadelkruk Nederland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites wordt aangeboden.